Hingstar

Bingo Bell RC 112

EJ I AVEL 2023

Språngavgift 3500 kr
Levande fölavgift 6000 kr

Castle Verdi RC 118

Språngavgift 3500 kr
Levande fölavgift 6000 kr

Brolötens Grafit RC 70

Endast enligt överenskommelse. 

Dygnsavgift 185kr/dygnet

Ultraljud för konstaterande av dräktighet 900kr