Midsummer Iris 33-09-6115 e Brolötens Grafit RC 70

iris1Grafit avkomman Midsummer Iris (2009, u Misty Star RCB 38 – Öxenholm Bobby RC 42 – Kimble RC 22) visades vid premiering i Bjärsjölagård den 10/7 och fick fina poäng och tilldelades klass I! Iris är 2 år gammal och matchas mot 3årstest nästa år!

88787 = 38p Class I!

Gratulerar familjen Kulstad som är uppfödare och ägare till ”Iris”!