Hingstar

Bingo Bell RC 112

N

Språngavgift Levande fölavgift
3125 kr 4375kr

Brolötens Grafit RC 70

FAI

Språngavgift Levande fölavgift
3750 kr 0 kr

Dygnsavgift

Sto 110 kr /dag
Sto + föl 150 kr/dag

Inseminationsavgift

Beror helt på seminstation ca 6500 kr (+moms)