Statistik

Betäckta Ston Dräktiga** Levande föl* Dräktighet** Levande föl
2012 4 3 2 75% 50%
2013 3 2 2 67% 67%
2014 2 1 1 50% 50%
2015 1 0 0 0% 0%
2016 1 1 1 100% 100%
2017 6 4 4 67% 67%
2018 2 1 1 50% 50%
2019 4 4 100%
2020

* Resultat från samma betäckningsår
** Konstaterat dräktiga vid UL 17-20 dygn

Antal avkommor: 11 (15 varav 4 i nuläget saknar pass)